Voorwaarden cadeaubon

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen van Birds and Bees Fotografie (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door birdsandbees.nl

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. Ingeval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnenen codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan birdsandbees.nl teworden verstrekt. birdsandbees.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door birdsandbees.nl aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u bij het maken van een afspraak voor een sessie of bestellen van extra beeldmateriaal de unieke code van de cadeaubon te vermelden en bij aanvang de sessie hetorigineel mee te brengen en in te leveren (dit laatste geldt uiteraard niet voor een digitaal exemplaar).

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueeltoepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door birdsandbees.nl zijn uitsluitend inwisselbaar bij Birds and Bees Fotografie.

5.1 Een actie met een door Birds and BeesFotografie vermeerderde waarde, hanteert een verzilvering met een limit van 1 Cadeaubon per geboekte sessie en zijn niet inwisselbaar voor producten.

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds geplande boekingen en/of lopende bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.